Security Director

در شرایط پیچیده و دائما در حال تغییر امنیت سایبری امروزی،برای حفظ وضعیت امنیتی موثر، نیازمند به داشتن دیدی قابل توجه در شبکه و بررسی رفتار تهدیدات و حملات میباشیم.

توانایی درک سریع تهدیدها و چگونگی رفع آنها ، تیم امنیتی شما را قادر میسازد تا شرکت شما را با امنیت کامل محافظت نماید.

Junos Space Security Director  با استفاده از داشبورد های بصری و ویژگی های گزارش خود، شما را در مورد تهدیدات ، دستگاه های آسیب دیده ، برنامه های خطرناک و موارد دیگر مطلع و آگاه خواهد کرد.

Security Director از یک چارچوب خط مشی کاربر استفاده می کند که به سیاست ها اجازه می دهد تا به صورت پویا با شرایط متغیر در یک فضای تهدید ناپذیر سازگار شوند.

با استفاده از یک موتور سیاست امنیتی مبتنی بر فراداده ، می توانید از قبل سیاست هایی ایجاد کنید تا به بارهای کاری کمک کند تا در محیط های چند ابری با سرعت و سهولت بیشتری حرکت کنند.

به عنوان یک برنامه در حال اجرا بر روی پلت فرم Junos Space ، Security Director  به مدیران اجازه می دهد مدیریت امنیتی گسترده ای داشته باشند و به طور خاص کنترل سیاست را در سراسر شبکه مشخص کنند. این به تیم ها کمک می کند تا به سرعت همه مراحل چرخه سیاست های امنیتی را برای فایروال با وضوح ، اطلاعات امنیتی ، مدیریت یکپارچه تهدید (UTM) ، سیستم پیشگیری از نفوذ (IPS) ، فایروال برنامه ها(AppFW) ، VPN و ترجمه آدرس شبکه (NAT) مدیریت کنند.

هنگامی که با تجهیزات پیشرفته تجزیه و تحلیل سری JSA راه کار اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد (SIEM) یکپارچه می شود;

Security Director قابلیت مشاهده کامل تهدیدات موجود در شبکه شما را فراهم می کند.

Policy Enforcer ، یک قابلیت کلیدی Security Director میباشد که سیاستهای اصلاح تهدید و تقسیم خرد را در کل شبکه به طور خودکار انجام می دهد.

به اطلاعات تهدید پیشرفته مجهز شده است که توسط سرویس مبتنی بر ابر پیشگیری از تهدید Juniper Advanced Threat و دستگاه ATP ما قابلیت  جمع آوری و گزارش را دارا میباشد و Policy Enforcer آن:

  • به صورت پویا با تهدیدهای جدید سازگار می شود.
  • خط مشی ها را به طور خودکار به روز می کند.
  • برای جلوگیری از انتشار جانبی تهدیدها اقدام می کند.

علاوه بر این ، Policy Enforcer کنترل های امنیتی مبتنی بر فراداده را برای محافظت از بارهای ابری خصوصی و عمومی امکان پذیر می کند.