Application Security (AppSec)

بررسی اجمالی

AppSecure مجموعه ای از قابلیت های امنیتی برای نرم افزارهای استفاده شده در شبکه است و امکان دید بهتر در لایه Application ، کنترل و ایجاد محدودیت برای اجرای نرم افزارها و حفاظت از شبکه در برابر نرم افزار های مخرب را فراهم می آورد. این مجموعه شامل ماژولهای زیر میباشد:

دید بهتر نسبت به نرم افزارها با AppTrack

AppTrack امکان تجزیه و تحلیل نرم افزارها بر اساس سطح ریسک پذیری نرم افزار ، شناسه کاربر ، zones و آدرس مبدا و مقصد را دارد.

پس از آن نسبت به کنترل نرم افزار با سیاستهای امنیتی ، مدیریت پهنای باند استفاده از نرم افزار و درج در گزارشات مختلف همچون گزارش فعال ترین کاربر و گزارش میزان استفاده برنامه های کاربردی اقدام میکند .

کنترل اجرای برنامه با AppFW

AppFW در این ماژول امکان ایجاد سیاست های کنترل نرم افزار جهت اجازه یا رد ترافیک ایجاد شده توسط نرم افزار بر اساس نام ، سیاستهای ایجاد شده در لیست سیاه یا سفید و کنترل پهنای باند مصرفی و درج در گزارشات مختلف وجود دارد.

کنترل پهنای باند نرم افزار با AppQoS

AppQoS امکان کنترل بهتر و بیشتر پهنای باند مصرفی توسط نرم افزارها توسط مدیر امنیت جهت اطمینان از اختصاص بهینه ترین پهنای بایند در موقعیت های بحرانی و زمانی که سطح استفاده از یک نرم افزار خاص بالاست را فراهم کرده است.

کنترل امنیت نرم افزار با IPS

IPS جهت محافظت از شبکه در برابر حملات و آسیب پذیری ها در لایه Application و در داخل نرم افزارها از این ماژول استفاده میگردد.