فرم نظرسنجی مشتریان

نحوه برخورد کارشناسان واحد فروش

View Results

نحوه برخورد کارشناسان واحد فنی

View Results

میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش محصولات شرکت

View Results

قیمت محصولات شرکت

View Results

میزان رضایتمندی از قیمت محصولات شرکت

View Results

میزان رضایتمندی از پشتیبانی محصولات شرکت

View Results

کیفیت خدمات ارائه شده

View Results

میزان رضایتمندی از کیفیت محصولات شرکت

View Results

آیا شرکت ما را به دیگران پیشنهاد میکنید؟

View Results