نصب و راه اندازی:

شرکت شبکه امن با بهره گیری از کادر حرفه ای و مجرب آماده ارائه خدمات نصب و راه اندازی و پیکربندی کلیه محصولات شرکت می باشد .
در صورت نیاز مشتری به این خدمات ، پس از تهیه پیش نیاز های لازم ، فرایند نصب و پیکربندی تجهیزات و صحت تست عملکرد دستگاه ها انجام میشود .