مشاوره و طراحی:

شرکت شبکه امن بنا به درخواست کارفرمای محترم آماده ارائه خدمات مشاوره و طراحی در زمینه بالابردن سطح امنیت شبکه ، نحوه ارتقاء دستگاههای امنیتی و ارائه راه کار مناسب جهت جلوگیری از حملات  موجود در شبکه می‌باشد.