دوره آموزشی فورتینت-دوره آموزشی فورتیگیت

معرفی دوره FortiGate I – 201

دوره مقدماتی پیکربندی تجهیزات امنیتی Fortigate

طی این دوره که به مدت 2 روز ( به صورت Bootcamp ) برگزار می شود، نحوه ی پیکربندی فایروال ها Fortigate آموزش داده می شود.

این دوره شامل آشنایی با مفاهیم اصلی کار با فایروال های Fortigate و نحوه ی اعمال سیاست های امنیتی با استفاده از این تجهیزات بوده که شامل موارد ذیل می باشد:

Introduction to Fortinet UTM
Logging and Monitoring
Firewall Policies
Firewall Authentication
SSL VPN
Basic IPsec VPN
Antivirus
Explicit Proxy
Web Filtering
Application Control

 

معرفی دوره FortiGate II – 301


دوره پیشرفته پیکربندی تجهیزات امنیتی Fortigate

طی این دوره که به مدت 3 روز ( به صورت Bootcamp ) برگزار می شود، نحوه ی پیکربندی پیشرفته فایروال ها Fortigate آموزش داده می شود.
این دوره شامل پیکربندی تجهیزات به صورت HA ، پیکربندی دستگاه در لایه 2 ، استفاده از V Dom ها ، نحوه کنترل حملات هکری و آنالیزهای مختلف بوده که شامل موارد ذیل می شوند:

Routing

Virtual Networking

Transparent Mode

High Availability

Advanced IPsec VPN

IPS

FSSO

Certificate Operations

DLP

Diagnostics

Hardware Acceleration 12

IPv6