امنیت شبکه:

شبکه های کوچک:

در شبکه های کوچک معمولا منابع حیاتی شامل اطلاعات مالی و بازرگانی است .معمولا از بیرون شبکه دسترسی به داخل شبکه مسدود میباشد . همچنین با توجه به محدودیت پهنای باند ارتباطی ، کنترل حساب کاربری افراد بسیار مهم می باشد .این کنترل ها با استفاده از فایروالها انجام می شود .همچنین استفاده از نرم‌افزار آنتی ویروس و برنامه ضد جاسوسی ضروری میباشد .

شبکه های متوسط:

شبکه های متوسط بخش بسیار بزرگی از شعب سازمانهای بزرگ ، شرکتهای خصوصی ، دانشکده ها ، مدارس و … را شامل می شوند .در این شبکه ها استفاده از یک دیوار آتش یا یک سیستم مدیریت تهدید یکپارچه نسبتاً قوی ضروری است .همچنین برای کنترل سطوح دسترسی مدیران به منابع حیاتی سازمانی استفاده از سیستم احراز هویت چند عاملی راه کار مناسبی می باشد .همچنین جهت ارتباط از بیرون شبکه به منابع موجود در شبکه ( مثلا بررسی دوربینهای مدار بسته ) استفاده از راه کارهای امن ارتباطات راه دور بسیار ضروری است .همچنین آموزش کارشناسان و کاربران شبکه ایده بسیار خوبی جهت ارتقاء سطح امنیت کاربران شبکه می باشد . 

شبکه های بزرگ:

 در شبکه سازمانهای بزرگ ، بانکها ، دانشگاه ها ، وزارت خانه ها ، ارائه دهندگان خدمات اینترنت و … بسیاری از مسائل امنیتی باید لحاظ شوند . استفاده از یک فایروال قوی بسار ضروری است . حتی ممکن است استفاده از چندین لایه فایروالینگ با برندهای مختلف لازم باشد .همچنین کنترل سطوح دسترسی کاربران به منابع سازمانی امری حیاتی است .استفاده از احراز هویت چند عاملی برای افرادی که دارای سطوح دسترسی بالا هستند لازم است .استفاده از سامانه های IPS ، WAF ، EMAIL Protector ، Content Filtering  و Application Filtering امری بسیار ضروری است .در کنار تمام این موارد موضوع End point Security  را باید همواره مد نظر قرار داد .